iskaz svedoka
ispitivanje svedoka
pisanje presude
ishrana sudija

ISHRANA SUDIJA

Uspešno obavljanje sudijskog posla zahteva povećanu umnu aktivnost. Da bi sudija uspešno rešavao sve izazove koji ga očekuju u toku dana potrebno je da se ispravno hrani. Potrebno je da unosi onu hranu koja će mu omogućiti da svoj posao obavlja sa lakoćom.

Pročitaj još