pregled i pretres vozila
zastarelost prekrsaja
mera bezbednosti obavezno lečenje narkomana
Kada presuda postaje pravnosnažna
Zaštita životne sredine
novčana kazna
pasoš
proganjanje
Zakon o izvršenju krivičnih sankcija
pritvor