nasilje u porodici
Krivično delo prevara
proganjanje
Digitalno nasilje
sitna krađa
Krađa novca sa kartice
Zabrana prilaska i komunikacije
krađa
svedočenje na sudu
verbalno nasilje

Verbalno nasilje primeri i kako se zaštiti

Verbalno nasilje je oblik nasilja koji je često zastupljeniji od fizičkog nasilja. Iako nekima izgleda bezazleno može imati ozbiljne posledice za mentalno i fizičko zdravlje žrtve. Zbog toga je neophodno prepoznati ga i preduzeti mere da se blagovremeno zaustavi. Šta je verbalno nasilje Verbalno nasilje je govor, komunikacija ili ponašanje…

Pročitaj još