Pretres stana bez naloga suda reguslisan je članom 158 ZKP. Odredbom člana 158. stav 1. tačka 1) ZKP, propisano je da javni tužilac ili ovlašćena službena lica policije mogu izuzetno i bez naredbe suda ući u stan ili druge prostorije uz saglasnost držaoca stana ili druge prostorije. U tom slučaju mogu i bez prisustva svedoka da preduzmu pretresanje stana i drugih prostorija ili lica koja se tu zateknu.

Ukoliko je u zapisniku o pretresanju stana i drugih prostorija konstatovano da je izvršeno pretresanje stana izvršeno na osnovu člana 158. stav 1. tačka 1) ZKP, te je držalac stana ovakav zapusnik potpisao bez primedbi ovaj zapisnik može predstavljati zakoniti dokaz.

Kada je postojala saglasnost držaoca stana, te je pretresanje stana i drugih prostorija izvršeno u svemu u skladu sa odredbom člana 158. stav 1. tačka 1) ZKP a da su pored toga pretresanju prisustvovala dva punoletna građanina kao svedoci pretresa, Vrhovni kasacioni sud je zauzeo stav da navedeni dokaz predstavlja dokaz na kojem se sudska odluka može zasnivati. Po stavu Vrhovnog kasacionog suda na zakonitost dokaza nije od uticaja čak iako ovlašćena službena lica nisu u konkretnom slučaju postupila u smislu člana 160. ZKP, odnosno o pretresu bez naredbe suda nisu podneli izveštaj sudiji za prethodni postupak.

Ovu presudu Vrhovnog kasacionog suda možete pogledati ovde.