iskaz svedoka
ispitivanje svedoka
pisanje presude
ishrana sudija