zastarelost kazne zatvora
zastarelost krivičnog gonjenja
sitna krađa
Krađa novca sa kartice
Zabrana prilaska i komunikacije
Pravilnik o izvršenju mere pritvora
Zakon o izvršenju krivičnih sankcija
Kazne za prekoračenje brzine
Uslovni otpust
Poternica