zastarelost kazne zatvora
zastarelost krivičnog gonjenja
sitna krađa
Krađa novca sa kartice
Zabrana prilaska i komunikacije
Pravilnik o izvršenju mere pritvora
Zakon o izvršenju krivičnih sankcija

PRETRES STANA BEZ NALOGA SUDA

Pretres stana bez naloga suda reguslisan je članom 158 ZKP. Odredbom člana 158. stav 1. tačka 1) ZKP, propisano je da javni tužilac ili ovlašćena službena lica policije mogu izuzetno i bez naredbe suda ući u stan ili druge prostorije uz saglasnost držaoca stana ili druge prostorije. U tom slučaju…

Pročitaj još
Kazne za prekoračenje brzine
Uslovni otpust