ROBESPJER I SPOR ZBOG GROMOBRANA

Robespjer
Maksimilijan Robespjer

Po nacrtima slavnog Bendžamina Franklina, koji je izmislio gromobran, Francuz Vizeri 1780. godine je postavio na svoju kuću gromobran. Susedi su ga optužili za izazivanje požara. Sudski proces je trajao pune četiri godine. Vizeri je na kraju oslobođen od optužbe.

Učesnici u postupku

Vizerija je branio niko drugi do Maksimilijan Robespjer, tada mladi ambiciozni advokat i jedan od najistaknutijih vođa Francuske buržoaske revolucije. U predmetu je veštačio čuveni revolucionar Žan-Pol Mara.

Maksimilijan Robespjer, je zbog doslednosti u poštovanju svojih principa imao nadimak „Nepotkupljivi“. Jedno vreme je radio i kao sudija, ali je napustio tu dužnost uz izgovor „da nema srca da nekog osudi na smrt ili na kaznu zatvora“. Da paradoks bude veći, kasnije će za vreme njegovog terora, više od 17.000 hiljada, njegovih neprijatelja biti obezglavljeno na giljotini. Na kraju je i sam pogubljen na giljotini bez suđenja.

Robespjer i Žan-Pol Mara

Čuveni revolucionar Žan-Pol Mara poznat je po pozivanju na pogubljenje neprijatelja revolucije. Rulja je u septembru 1792. pobila preko hiljadu zatočenika u pariskom zatvoru. Bio je jedan od glavnih zagovornika „vladavine terora“ i sastavljača listi za giljotinu. Ubijen je dok se kupao u kadi jer je bolovao od kožne bolesti. Dok se kupao Šarlota Korde je prevarila njegove stražare tvrdeži da je kurir i da nosi vesti u vezi prevrata. Ušavši kod Maraa, ona mu je izdiktirala imena žirondinaca koji spremaju prevrat. Rekao je da ih sve treba poslati na giljotinu. Ona mu je na to zabila nož u prsa i ubila ga. Korde je takođe pogubljena na giljotini. Na suđenju je izjavila da je ubila jednoga čoveka da bi spasila 100.000 drugih.

Vreme je novac

Benjamin Franklin, izumitelj grobobrana, je autor poznate izreke – Vreme je novac.  Zanimljivo je da je pored bavljenja elektricitetom učestvovao i u stvaranju američkog ustava 1787. godine. Posljednjih godina života objavljuje niz članaka u korist ukidanja ropstva. Bio je neumorni borac za ljudske slobode.

Sudija Aco Brajković

O DRUGIM ZANIMLJIVIM SUDSKIM SLUČAJEVIMA MOŽETE ČITATI OVDE.