Unakrsno ispitivanje – kako ispitivati svedoke na sudu

Unakrsno ispitivanje

Slika : Unakrsno ispitivanje

Unakrsno i direktno ispitivanje

Unakrsno ispitivanje je postavljanje pitanja svedocima koje je predložila suprotna strana. Ispitivanje svedoka na sudu, od strane koja ih je predložila, naziva se osnovno ispitivanje koje mnogi nazivaju i direktno ispitivanje.

Šta unakrsno ispitivanje znači za stranke?

Unakrsno ispitivanje nije samo napad na suprotnu stranu. To je i mogućnost za jačanje sopstvenog stava. U unakrsnom ispitivanju optuženi može ojačati sopstvenu odbranu i svoj stav na kome zasniva odbranu. Tužilac pak ispitujući svedoke odbrane, može osporiti njihovu verodostojnost ali i ojačati svoje tvrdnje iz optužbe.


Efikasno unakrsno ispitivanje može napraviti razliku između pobede i poraza. Unakrsno ispitivanje može biti deo suđenja koje je najzabavnije. Priprema dobrog unakrsnog ispitivanja zahteva mnogo razmišljanja i napornog rada. Izložiću neka pravila koja mogu olakšati i učiniti efikasnijim unakrsno ispitivanje.

Kada je unakrsno ispitivanje svedoka potrebno?


Pre nego što se pristupi unakrsnom ispitivanju treba razmisliti da li se određeni svedok suprotne strane mora unakrsno ispitivati. Ukoliko nije sigurno da će unakrsno ispitivanje koristiti potvđivanju stava one strane koja unakrsno ispituje bolje je da se svedok suprotne strane ne ispituje. Važne svedoke suprotne strane, koji verovatno neće odstupiti od osnovnog svedočenja, ne bi trebalo unakrsno ispitivati. Može se desiti da se pitanjima samo pojača svedočenje. Može se desiti da svedok odgovorom na pojedina pitanja podstakne postupajućeg sudiju da radi razjašnjenja postavi još koje pitanje. Odgovor na ta pitanja bi mogao takođe da pojača svedočenje u korist strane koja ga je predložila. Odluku o tome da li unakrsno ispitivati svedoka suprotne strane treba doneti nakon pažljive analize već datog iskaza tog svedoka, prikupljanja što više podataka o tom svedoku i upoznavanja sa njegovim sposobnostima, karakterom, vrlinama i manama.

Kako unakrsno ispitivanje planirati?

„Ako ne znate kuda idete, završićete negde drugde.“

Yogi Berra


Prilikom unakrsnog ispitivanja važno je da se zna kuda se ide. Važno je jasno postaviti cilj koji se želi postići unakrsnim ispitivanjem. Mora se znati da li je svrha unakrsnog ispitivanja napad na verodostojnost iskaza svedoka ili je cilj da taj svedok potvrdi ključne činjenice na kojima se zasniva priča strane koja ispituje. Ukoliko je cilj izvući važno svedočenje o određenim činjenicama tada ovo svedočenje treba izvući pre nego što se dovede u pitanje verodostojnost iskaza. U suprotnom mogu se potkopati korisne informacije o kojima svedok može posvedočiti.

Plan za unakrsno ispitivanje


Za efikasno unakrsno ispitivanje presudna je dobra priprema. Minimum pripreme je da se pripreme stavovi koji se žele istaći. Moraju se pripremiti pisani dokazi, delovi iskaza tog ali i drugih svedoka radi momentalnog ukazivanja sudu ako se svedok uhvati u laži. Neozbiljno je i neuverljivo u toku samog unakrsnog ispitivanja prelistavati po papirima ili spisima predmeta i pokušavati pronaći deo iskaza ili pisane dokaze. Efektno unakrsno ispitivanje podrazumeva da se reči ispitivanog lica u trenutku ospore.
Prilikom unakrsnog ispitivanja ne sme se preskakati sa jedne teme na drugu, a zatim se vraćati. Nepovezano unakrsno ispitivanje može biti zbunjujuće i opterećujuće za sud. Neorganizovano i neplansko unakrsno ispitvanje može dovesti do toga da postupajući sudija ne razume cilj koji želite postići određenim pitanjima. U cilju efikasnosti postupka, sprečavanja zloupotreba i odugovlačenja postupka sudija može odbiti pojedina pitanja odnosno zabraniti odgovor na pojedina pitanja. Zbog toga se može desiti da takvo ispitivanje izgubi smisao i cilj koji je trebalo postići.

Kakvo unakrsno ispitivanje treba biti?


Cilj osnovnog ispitivanja je da svedok pruži detaljnu sliku o događaju o kome svedoči. Za razliku od osnovnog, cilj unakrsnog ispitivanja je potkopati priču druge strane ili potvrditi tačke sopstvene priče. Efikasno unakrsno ispitivanje podrazumeva da bude kratko i da svako pitanje postiže jedan od ova dva cilja. Što duže traje unakrsno ispitivanje, to je ono manje efikasno.
Desi se da su neki svedoci toliko loši da je primamljivo postavljati pitanje za pitanjem kako bi se potpuno osporila verodostojnost njihovog iskaza. Međutim, ovde ne treba preterivati i čim se uvidi da je verodostojnost svedoka u potpunosti osporena treba prestati. U suprotnom to može sudiji izgledati kao nepotrebno maltretiranje svedoka i odugovlačenje postupka.

Kakva pitanja treba postavljati u unakrsnom ispitivanju


U unakrsnom ispitivanju svedoku treba postavljati zatvorena pitanja koja generišu kratke odgovore.


Osnovni princip unakrsnog ispitivanja je da se ne postavlja pitanje ukoliko se ne zna koji će se odgovor dobiti. Kod unakrsnog ispitivanja svedok se mora kontralisati da odgovara na pitanja štetna za suprotnu stranu. Svedoku u unakrsnom ispitivanju ne treba postavljati otvorena pitanja gde prilikom odgovora može govoriti opširno i reći nešto nepovoljno za stranu koja unakrsno ispituje.

Otvorena pitanja  su pitanja koja generišu duže odgovore.

Zatvorena pitanja generišu kratke odgovore ( da li ste, možete li, imate li, hoćete li, znate li…)

Primer otvorenog pitanja bi bio – Recite mi kako se oštećeni ponašao na zabavi?
Primer zatvorenog pitanja bi bio – Da li je oštećeni na zabavi konzumirao alkoholna pića?


U unakrsnom ispitivanju ne treba postavljati narativna pitanja koja nemaju jedan odgovor. 

U nakrsnom ispitivanju treba postavljati konkretna pitanja.
Umesto: – Možete li nam reći šta ste radili na zabavi?
Treba pitati: – Jeste li konzumirali alkoholna pića na zabavi?


Unakrsno ispitivanje ne treba da sadrži pitanja koja se tiču mišljenja

Svedok svedoči o onome što je zapazio. U tom smilu, za sud je važno ono što je video, čuo i osetio. U nekim slučajevima može biti od značaja šta je učinio ili kako se osećao. Pogrešno je i nepotrebno postaviti pitanje svedoku: – Mislite li da je pogrešno konzumirati alkoholna pića kada vam predstoji vožnja automobila?

Unakrsno ispitivanje treba da sadrži što više sugestivnih pitanja


Pravila o unakrsnom ispitivanju nisu toliko stroga kao što su pravila za osnovno ispitivanje. Prilikom unakrsnog ispitivanja dozvoljeno je postavljati sugestivna pitanja i to treba što više koristiti.
Sugestivna pitanja znače da se svedoku daje odgovor koji se traži u pitanju. 

Takvo pitanje bi bilo – Konzumirali ste alkoholna pića, zar ne?


Koje su prednosti unakrsnog ispitivanja u odnosu na osnovno ispitivanje najbolje se može videti na sledećem primeru.


Sugestivna pitanja bi bila: – Koje je boje bio šešir optuženog? Oko 20 časova bili ste u bioskopu, zar ne?
Za razliku od ove mogućnosti u unakrsnom ispitivanju pravilno pitanje u osnovnom ispitivanju bi moralo da glasi: – Kako je izgledao optuženi ? Gde ste se nalazili oko 20 časova?
Sugestivna pitanja su i ona koja imaju alternativne odgovore kao što su: – Da li je okrivljeni bio visok ili nizak? Da li je oštećeni bio debeo ili mršav.


Kada se postavljaju sugestivna pitanja treba izbegavati dvostruke negacije. Dovoljno je pitati svedoka da li je potpisao ugovor da biste dobili odgovor „ne“. Postavljanje pitanja poput „Niste potpisali ugovor?“ je zbunjujuće, posebno kada svedok na pitanje odgovori „ne“. Što je pitanje čistije, to je lakše razumeti odgovore.

Kapciozna pitanja nisu dozvoljena u unakrsnom ispitivanju


Osim sugestivnih pitanja postoje i kapciozna pitanja. To su pitanja koja se zasnivaju na pretpostavci da je ispitivano lice izjavilo nešto što nije izjavilo. To je slučaj kada bi se onaj koji osporava da je nešto doživao pitao o posledicama.

To bi bio slučaj kada je svedok svedočio da ga optuženi nije udario svojim vozilom a postavlja mu se pitanje: – Koje povrede ste zadobili nakon što vas je optuženi udario svojim vozilom.

Ovakva pitanja su zabranjena i u osnovnom i u unakrsnom ispitivanju.

Prilikom ispitivanja treba imati u vidu da se ljudi po načinu razmišljanja i interpretaciji događaja mogu podeliti na vizuelni, auditorni i kinetički tip što može biti od značaja prilikom ispitivanja. Više o ovoj podeli i njenom značaju bilo je reči u članku ISPITIVANJE SVEDOKA – VEŠTINE ISPITIVANJA I PROCESNE ZLOUPOTREBE.

Zašto je unakrsno ispitivanje važno?

Unakrsno ispitivanje je način da se uništi verodostojnost svedoka. Postoje brojni načini da se uništi verodostojnost svedoka. Pristup zavisi od svedoka i onoga što se želi postići.


Unakrsno ispitivanje je pogodno da se ospori sposobnost svedoka da opaža


Svedočenje svedoka je snažno onoliko koliko je jaka njegova sposobnost da sagleda događaje koji su relevantni za svedočenje. Tamo gde je iskaz svedoka uverljiv i saglasan drugim dokazima možda možete napasti sposobnost svedoka da opaža odnosno da verno reprodukuje ono što je doživeo. Postoje brojni načini da se napadne sposobnost svedoka da opazi. Moguće je pokazati sudu da je svedoku vid slab ili da mu je vid oštećen, da ne čuje najbolje i dr. Moguće je pokazati da svedok nije bio prisutan kada su se dogodili određeni događaji ili da zbog slabe vidljivosti i drugih okolnosti nije mogao jasno da vidi šta sve dešavalo.


Unakrsno ispitivanje može biti način da se ospori pouzdanost svedoka


Svedok suprotne strane može biti istinit, ali njegovo svedočenje nije pouzdano. Na primer, svedok koji pogreši u pogledu datuma, vremena, mesta ili nekih drugih detalja možda pokušava da kaže istinu. Međutim, postavlja se pitanje koliko je pouzdan njegov iskaz i u pogledu drugih okolnosti i detalja koji mogu biti značajni za presuđenje. U ovoj vrsti pristupa, namera nije da se pokaže da svedok laže, već da se na svedoka ne može računati. U ovom slučaju sudu se ukazuje da se ne može uzeti sa stepenom iszvesnosti da je tačno svedočio o onome što se dogodilo. Iako su neke greške koje napravi svedok možda besmislene više ovakvih grešaka može poljuljati pouzdanost svedoka.

PRIMER


Uzmimo primer svedoka koji je bio očevidac saobraćajne nezgode. Ovde se može pokazati da je svedok pogrešno indentifikovao model ili boju automobila, broj ljudi koji su bili u automobilu, da li je i kada stigla hitna pomoć. Nijedna od ovih grešaka nema nikakve veze sa tim da li je optuženi prošao na crveno svetlo semafora. Međutim, ponovljene greške u tako kratkom vremenskom periodu dovode do toga da se postavlja pitanje da li ovaj svedok može da pruži pouzdano svedočenje i o drugim okolnostima slučaja i ponašanju prisutnih. Ova vrsta napada posebno je efikasna kod veštaka koji prave matematičke greške ili pogrešno shvataju druge ključne činjenice. Međutim, napad na veštake zahteva poseban članak. Postoji toliko mnogo načina da se oni napadnu.

Unakrsno ispitivanje može prikazati svedoka kao pristrasnog


Nepristrasnost svedoka može se napasti u pogledu činjenice da je u posebnom odnosu sa stranom ili učesnikom u postupku. Ako je svedok u posebnom odnosu sa okrivljenim ili oštećenim time se dovodi u pitanje njegova iskrenost u svedočenju.


PRIMER


Jedno lice je optuženo za nasilje u porodici. Stavljeno mu je na teret da je dana 12.04.2021.godine došao do radnog mesta oštećene i prilikom verbalne rasprave joj upućivao pretnje. Oštećena je vlasnica i direktor firme u kojoj se događaj odigrao. Kao svedok predlažena je zaposlena u firmi oštećene koja je prema navodima oštećene prisustvovala događaju.
Da bi se pokazala zavisnost i strah svedoka od oštećene ovoj svedok se može ispitati postavljanjem sledećih pitanja.

 • Poznajete oštećenu, zar ne?
 • Možete li potvrditi da je oštećena direktor i vlasnik preduzeća NN d.o.o?
 • Radite kao sekretarica u preduzeću NN d.o.o, je li to tačno?
 • Je li istina da oštećena ponekad traži da radite subotom?
 • Oštećena vas ponekad pita da radite nakon 17 sati, zar ne?
 • Koliko često ste radili nakon 17 sati za oštećenu u posljednja tri meseca?
 • Je li istina da nikada niste odbili raditi prekovremeno, kada je to tražila oštećena?
 • Kolika Vam je mesečna zarada u preduzeću oštećene?
 • Da li vam je prilikom isplate zarade isplaćivan prekovremeni rad ?
 • Da li ste tražili isplatu zarade za prekovremeni rad?


Ovakvim i sličnim pitanjima ispostavlja se da je oštećena u zavisnom položaju od oštećene, da zbog toga što nema mogućnost da se zaposli kod drugog poslodavca trpi i ne buni se za svoja prava pa se postavlja pitanje da li će u takvom strahu od gubitka posla svedočiti objektivno.


Istininitost iskaza može se osporiti kroz unakrsno ispitivanje


Često je najefikasniji napad na svedoka napad na istinitost svedoka. Tamo gde je svedok u delu svog iskaza dokazani lažov, teško je da će mu sud poverovati i druge delove iskaza. Ukoliko se sudu pokaže da svedok laže to može prevladati u slučaju.
Najefikasniji napad na istinitost proizlaze iz predstavljanja sudu da je svedok nedosledno svedočio. Tamo gde je svedočenje na sudu kontradiktorno svedočenju pred javnim tužiocem, to može dovesti u pitanje verodostojnost iskaza svedoka. Međutim, za razliku od napada na pouzdanost svedoka ovde je važno da je svedok nedosledan u pogledu ključnih činjenica i pitanja koje se odnose odlučne činjenice.
Ukoliko se svedoku postavlja pitanje koje se odnosi na neke pisane dokaze ili delove iskaza drugih svedoka dobro je to prethodno napomenuti. Ovde treba sačekati da sudija to pronađe, a zatim nastaviti sa ispitivanjem. Na taj način se omogućava da sudija prati da li je odgovor svedoka na pitanje dosledan.

Osporavanje iskaza uz korišćenje pisanih dokaza može učiniti unakrsno ispitivanje efikasnijim


Kada se osporava istinitost iskaza svedoka uz korišćenje pisanih dokaza treba neposredno pre postavljanja pitanja predložiti uvid u te pisane dokaze i predati ih sudu. Pisani dokazi se tom prilikom predaju u dovoljnom broju primeraka za sud i suprotnu stranu.

Kada se svedoci žele pitati o njihovoj nedoslednoj izjavi, prvo se mora proveriti izjava. To znači da se svedok mora najpre navesti da se složi sa onim što je prethodno rekao.

PRIMER


Evo primera kako se može osporiti istinitost svedoka koji je tvrdio da ne poznaje oštećenog uz korišćenje pisanih dokaza.

 • U iskazu pred tužiocem kao i u osnovnom ispitivanju izjavili ste da ne poznajete oštećenog i da ste se slučajno zatekli na mestu izvršenja krivičnog dela, zar ne?
 • Možete li pogledati ovu fotokopiju stranice sa fejsbuka? ( Postavlja se pitanje svedoku dok mu se daje primerak fotokopije koja je prethodno predata sudu.)
 • Da li ste na fotografiji Vi i oštećeni?
 • Ovo ispod slike je vaš komentar, zar ne?
 • Možete li nam pročitati šta ste napisali u kometaru?
 • Dakle ipak ste prijatelj sa oštećenim od ranije?

Savet za kraj unakrsnog ispitivanja

Kada od svedoka dobijete odgovor koji je ključan za vaš slučaj pustite da odgovor tiho lebdi u vazduhu pre nego što pređete na sledeće pitanje. Pustite da sudija dobro upije ono što je čuo i da to ostavi utisak na njega. Tišina često može da stvori veći uticaj od samog odgovora.

Povezani tekstovi ISPITIVANJE SVEDOKA – VEŠTINE I PROCESNE ZLOUPOTREBE – MOJA PRAVA

Svedočenje na sudu,izbegavanje,lažno svedočenje i troškovi – (mojaprava.com)

Korišćena literatura Gerald A. Klein – Umeće i veštine unakrsnog ispitivanja

O veštinama unakrsnog ispitivanja možete čitati i u Priručniku za tužioce Republike Srbije o veštinama vođenja krivičnog postupka