Javni tužilac Nebojša Stanković

Javni tužilac Nebojša Stanković rođen je 1985. godine u Vranju. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu diplomirao je 2012. godine, sa prosečnom ocenom 8,65. Profesionalnu karijeru je započeo u Državnom pravobranilaštvu. Nakon položenog pravosudnog ispita završio je i Pravosudnu akademiju. Pre izbora na funkciju javnog tužioca radio je u Prvom osnovnom sudu u Beogradu, Prekršajnom sudu u Beogradu, Višem sudu u Beogradu i Privrednom sudu u Beogradu.

Od 2020. do 2023. godine obavljao je funkciju javnog tužioca u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu i u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu. Bio je postupajući javni tužilac u medijski zapaženom krivičnom postupku protiv Olgice Markanović ( teško delo protiv zdravlja ljudi), protiv nekoliko desetina „ratara“ osumnjičenih da su falsikovanjem isprava pribavili više milionsku protivpravnu imovinsku korist na štetu budžeta, u slučaju „Savski nasip“ i dr. Trenutno obavlja funkciju javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Aleksincu. Mentor je na Pravosudnoj akademiji. Objavio je više stručnih radova u časopisu „Justicia“. Posebno je značaj njegov rad na temu: „Ugovori o stambenim kreditima indeksirani u valuti švajcarskog franka“, čije stanovište o bankarskom autonomnom kreiranju novca ( plasirana kreditna sredstva banke nisu prethodno pozajmile nego su ih same emitovale) je podržao i Vrhovni sud Srbije u nekim kasnijim odlukama. Oženjen je suprugom Sanjom koja se bavi advokaturom. Otac je Ane i Une. Živi i radi na relaciji Aleksinac – Beograd.

Za mojaprava.com pisao je o meri bezbednosti obaveznog lečenja narkomana.