NAJČUDNIJA TUŽBA ZA KLEVETU

tužba za klevetu
Čudna tužba za klevetu

Najčudija tužba za klevetanje je sudski slučaj poznat kao Booty v Barnaby. Ovaj slučaj je više od toga. To je jedan od najčudnijih sudskih slučajeva u istoriji. Gospođa Buti je podnela tužbu za klevetu protiv svog komšije Barnabija. Prema optužbama gospođe Buti, kapetan Barnabi je klevetao njenog preminulog supruga. Kapetan Barnabi je optužen jer je tvrdio da je njen pokojni suprug otišao pravo u pakao. Šta mislite kako je rešen ovaj spor?

Šta se zapravo dogodilo

Barnabi je bio kapetan trgovačkog broda iz Kenta u Engleskoj i plovio je kraj ostrva Stromboli. Ostrvo Stromboli je poznatog po aktivnom vulkanu. Tom prilikom je bio šokiran kada je video svog komšiju, starog pivara Butija, kako trči ka obali. Nije mogao da veruje svojim očima. Video je svog komšiju Butija udaljenog skoro 2 hiljade milja od pivare. Sa užasom je gledao kako starog Butija juri čovek u crnom pravo u grotlo vulkana. Prizor je bio toliko bizaran da je naredio svojim ljudima, njih oko 30-ak, da neobičan prizor zabeleže u brodskim dnevnicima. Kasnije će svi oni svedočiti pred sudom.

Kada se vratio natrag u Englesku, gospođa Buti ga je obavestila da ima tužne vesti i da joj je muž preminuo. Na to je kapetan Barnabi odgovorio: “Znam, video sam svojim očima kako je oteran u pakao.” Gospođa Buti ga je tužila zbog klevete, a ono što je usledilo bio je jedan od najčudnijih sudskih slučajeva u istoriji. Tim pre što se Barnabijevo viđenje gotovo savršeno uklopilo sa vremenom smrti starog Butija.

Odluka suda

Zahvaljujući iskazima 30 saslušanih svedoka prisutnih na brodu koji su videli isto, sud je odbio tužbeni zahtev kao neosnovan. Postupajići sudija je prilikom izricanja presude rekao: “Gospode, smiluj mi se i oprosti. Jedan, dvojica ili trojica mogu da pogreše, ali njih 30 nikako”.

Sudija Aco Brajković

O DRUGIM ZANIMLJIVIM SUDSKIM SLUČAJEVIMA MOŽETE ČITATI OVDE.