PARADOKS SUDA

Paradoks suda
Paradoks suda

Paradoks suda je takođe poznat i kao kontradilema Evatlu ili Protagorin paradoks. Ovaj paradoks je poreklom iz drevne grčke. Čuveni filozof-sofista Protagora je trebalo da podučava perspektivnog učenika Evatlua. Podučavao je svog učenika Evatla advokatskoj veštini. Pogodili su se da učenik plati odmah polovinu školarine, a drugu polovinu kad dobije prvu parnicu. Međutim, Evatlu je odlučio da se ne bavi advokaturom već da bude politiučar. To je značilo da kao advokat neće ući u sudnicu.

Kako po završenom školovanju učenik nije obavljao advokatsku praksu, učitelj ga je tužio sudu.

Šta je zapravo paradoks suda


PROTAGORA kaže EVATLU: “Ti ćeš mi svakako platiti ostatak školarine. Jer ako izgubiš parnicu, platićeš po odluci suda, a ako je dobiješ, platićeš mi po našoj pogodbi”.


EVATL odgovora PROTAGORI: “Ako dobijem parnicu, neću ti platiti jer je tako sud presudio. Ako izgubim, neću ti platiti jer smo se dogovorili da platim tek kada dobijem prvu parnicu”.

Šta mislite ko je od njih dvojice u pravu?

Priču je zapisao latinski autor Aulu Geliju.

SUDBINA PROTAGORE

Protagora je inače zbog svoje knjige o bogovima bio optužen za bogohulništvo, ali je pobegao iz grada pre suđenja i utopio se prilikom plovidbe ka Siciliji. U istinitost ove priče danas se ipak sumnja. Njegova knjiga bila je spaljena na trgu. Međutim, sačuvan je deo njegove knjige.

U delu O bogovima (Περὶ θεῶν) Protagora kaže: „O bogovima ne mogu znati niti da jesu niti da nisu, niti kakvo je njima obličje. Mnogo toga sprečava pouzdano znanje, nejasnoća ( same stvari ) i kratkoća ljudskog života“ (fr. 4). Kako je ovo jedini fragment ovog spisa koji je sačuvan, te je o njemu teško donositi pouzdane zaključke.

Sudija Aco Brajković

O DRUGIM ZANIMLJIVIM SUDSKIM SLUČAJEVIMA MOŽETE ČITATI OVDE.