nanogica
Psihičko nasilje
lake telesne povrede
Unakrsno ispitivanje
Oportunitet