Kazna za nelegalno posedovanje oružja

Kazna za nelegalno posedovanje oružja zavisi od vrste i količine oružja koje se neovlašćeno drži. Nije isto držati jedan metak i držati veću količinu oružja veće razorne moći. Koju će kaznu dobiti lice koje neovlašćeno drži oružje zavisi i od drugih okolnosti kao što je njegova ranija osuđivanost, porodične prilike i dr.

Kazna za nelegalno posedovanje oružja
Kazna za nelegalno posedovanje oružja

Kazna za nelegalno posedovanje oružja – osnovni oblik

Članom 348 Krivičnog zakonika propisano je krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Osnovni oblik ovog krivičnog dela čini onaj ko neovlašćeno izrađuje, prepravlja, prodaje, nabavlja, vrši razmenu ili drži vatreno oružje, konvertibilno ili onesposobljeno oružje, njegove delove, municiju, eksplozivne materije ili minsko-eksplozivna sredstva. Za osnovni oblik ovog krivičnog dela propisana je kazna zatvora od šest meseci do pet godina i novčana kazna.

Kazna zatvora i novčana kazna propisane su kumulativno što znači da se izriču i jedna i druga kazna. Izricanje novčane kazne je obavezno dok se kazna zatvora ne mora izreći u svakom slučaju. Ukoliko su ispunjeni zakonski uslovi sud učiniocu ovog dela može, pored novčane kazne izreći i uslovnu osudu. Koji su uslovi za izricanje uslovne osude možete pročitati ovde.

Neke od najblažih sankcija koje su izricane u praksi sudova za ovo krivično delo su uslovna osuda i novčana kazna u iznosu od 50.000,00 dinara pa naviše.

Kazna za nelegalno posedovanje oružja – teži oblik

Ako je predmet dela vatreno oružje, municija, eksplozivne materije, minsko-eksplozivna sredstva ili sredstva na bazi eksplozivnih materija ili gasno oružje čija izrada, prodaja, nabavka, razmena ili držanje nije dozvoljeno građanima, propisano je da će se učinilac kazniti zatvorom od jedne do osam godina i novčanom kaznom.

I u ovom slučaju kazna zatvora i novčana kazna propisane su kumulativno što znači da sud izriče i jednu i drugu kaznu. Novčana kazna je obavezna i ona se, uz kaznu zatvora, može izricati u iznosu od 10.000,00 dinara pa naviše. Za razliku od prethodnog slučaja za ovaj teži oblik se po zakonu ne može izreći uslovnu osuda. Međutim, ukoliko su ispunjeni zakonki uslovi sud može ublažiti kaznu zatvora do tri meseca. Pored toga, ukoliko sud utvrdi kaznu zatvora u trajanju do jedne godine, može odrediti da se ta kazna zatvora izvršava u prostoriijama u kojima učinalac stanuje ( nanogica ) o čemu bliže možete pročitati ovde.

Kazna za nelegalno posedovanje oružja – najteži oblik

Ako je predmet dela veća količina oružja, municije ili sredstava ili je u pitanju oružje ili druga sredstva velike razorne moći ili se delo vrši protivno pravilima međunarodnog prava, propisano je da će se učinilac kazniti zatvorom od dve do dvanaest godina.

Činjenica da je za ovo krivično delo propisana navedena kazna povlači nadležnost Višeg suda za razliku od prethodnih slučajeva za koje je nadležan Osnovni sud. Pored toga postupak se vodi po optužnici i sud sudi u veću od jednog sudije i dvoje sudija porotnika.

Najblaža kazna koju u ovom slučaju sud može, uz maksimalno ublažavanje, izreći je kazna zatvora u trajanju od šest meseci. Ukoliko sud izreknu ovu kaznu ili kaznu zatvora do jedne godine takođe može odlučiti da se ona izdržava u prostorijama u kojima osuđeni stanuje.

Kazna za nošenje oružja bez dozvole

Za onog ko neovlašćeno nosi oružje iz opisanog osnovnog i teđeg oblika ovog krivičnog dela propisana je kazna zatvora od dve do dvanaest godina. Za onog ko neovlašćeno nosi oružje iz osnovnog oblika ovog krivičnog dela za čije nabavljanje i držanje ima odobrenje nadležnog organa propisana je kazna zatvora od šest meseci do pet godina.

Sve ono što je rečeno za ublažavanje kazne u prethodnom delu teksta važi i za kazne propisane za nošenje oružja. Za propisanu kaznu zatvora do pet godina može se izreći uslovna osuda, a propisana kazna zatvora do dvanaest godina može se ublažiti do šest meseci.

Zaključak

Kao što se može zaključiti zakonom su za nelegalno posedovanje oružja propisane stroge kazne. Međutim, ukoliko su ispunjeni zakonski uslovi sud može ove kazne ublažiti. Da li će sud to učiniti ili ne zavisi od mnogih okolnosti. Prilikom odmeravanja krivične sankcije sud će ceniti  olakšavajuće i otežavajuće okolnosti, a naročito: stepen krivice, pobude iz kojih je delo učinjeno, jačinu ugrožavanja ili povrede zaštićenog dobra, okolnosti pod kojima je delo učinjeno, raniji život učinioca, njegove lične prilike, njegovo držanje posle učinjenog krivičnog dela, kao i druge okolnosti koje se odnose na ličnost učinioca.

Sve o legalnom posedovanju i nabavljanju oružja možete pročitati ovde.